Изложба слика у КЦКУ Галерији Културног центра Крушевац 30.10.2010. године отворена је изложба слика ликовне насеобине "Молитве на Језеру" које су се одржале 2009. и 2010. године. Изложбу је отворила Маја Олић, историчар уметности и уредник КЦК, а да вече буде мултимедијално допринели су: виртуоз на фрули Раде Кошанин, песник Љуба Обрадовић, Гордана Влаховић, Славољуб Тодоровић - Зоркин, Небојша Лапчевић, Александар Грашић и Живорад Милановић - Маки. Фото: Раде Кошанин звуцима фруле редовно "потпомаже" песничко казивање Љубе Обрадовића, КЦК Крушевац, 30.10.2010.

Поезија и музика -Триптих песникиње Љубице Вуков-Давчик

Познати песник Перо Зубац са учесницима поетско музичке вечери у Крушевцу

Раде Кошанин је својом фрулом посебно одушевио познатог песника Перу Зубца

Учесници поетско музичке вечери у Културном центру Крушевац

24.09.2010. godine, u Beloj sali KCK, u organizaciji Kulturnog centra Kru{evac, odr`ano je nezaboravno poetsko-muzi~ko ve~e, na kome je predstavqena poezija Qubice Vukov-Dav~ik. O poetskim ostvarewima ove poetese u triptihu: Tiso Qubavi, Volim Balkansko i Putawom duge do sna, govorili su Pero Zubac i Mr Jovan Mihajilo.
U poetskom-muzi~kom prikazu u~e{}e su uzeli pored same Qubice Vukov Dav~ik i weni prijateqi sa sajta
www.poezijascg.com: Svetlana \ur|evi}, Qubodrag Obradovi}, Mi}a @ivanovi}, Spasoje @. Milovanovi}, @ivota Trifunovi}, a da ve~e bude nezaboravno potrudili su se i Rade Ko{anin - virtouz na fruli, Branko Simi} – muzi~ka pratwa i mlada i talentovana vokalna solistkiwa Sandra Petrovi}.
Naravno, na samom kraju aplauz je dobio Pero Zubac za ve~no-aktuelne *Mostarske ki{e*... Ko to nije ~uo, zaista je mnogo propustio!

Kru{evac, 24.09.2010.Саборни Дани Деспота Стефана


У повељи хиландарској болници 1379/80. године, кнез Лазар каже: „Пошто сам видео да земаљско богатство ништа није користило господарима који су били пре нас, јер се од њих узело и другима предало, а надају се да приме само од онога што су богу предали...“ Око 1400. године књегиња Милица у повељи хиландарском пиргу Св. Василија, на мору, говори: „Јер и ми, видевши како ништа не помаже господи која су била пре нас земаљско богатство, јер им се одузе и другима предаде, само од онога очекујући да приме што Богу уручише...“ Мисао је иста оно што је земаљско, непоуздано је и некорисно, а истинска, вечна вредност је у богоугодним делима. Иста мисао ових супружника, одбацивање земаљских вредности и тежња за вечним, јесте исходиште Лазаревог оппредељења за царство небеско. Супротност небеског и земаљског лежи у основи средњовековне филозофије. На њој је српски народ градио и гради своја дела, почев од Немање и Св. Саве, преко деспота Стефана Лазаревића и свих других подвичника који су земаљској власти поставили духовни подвиг.

О значају деспота Стефана Лазаревића, сина кнеза Лазара и кнегиње Милице, ктитора Манастира Наупаре, али и многих других у Србији, о његовом значају за духовно очување српског идентитета и коначно значају очувања таквог идентитета, говори ова Манифестација. Испреплитана духовним и световним, у њеном програму учествују најзначајнија имена српске културе и српске духовности.

Свој музички дипринос наставку традиционалног обележавања манифестације Дани Деспота Стефана у манастиру Наупаре 2010. године дали су и чланови Удружења фрулаша "Адам Милутиновић". из Крушевца - Ранђел Минић, Милован Милошевић, Милисав Јовановић, Милорад Мијајловић, Слободан Цакић, Раде Кошанин и Милослав Милосављевић.

Фото: Раде Кошанин у музичком наступу, манастир Наупаре, 13.08.2010.

Молитве на језеру Ђелије

U idili~nom okru`ewu jezera ]elije, 06.08.2010. godine, odr`an je POETSKO-MUZI^KI PROGRAM u kome su pored Udru`ewa frula{a *Adam Milutinovi}, u~estvovali i kru{eva~ki pesnici: Veqko Stambolija, Jelena Proti}-Petronijevi}, Svetlana \ur|evi} i Qubodrag Obradovi}.

Program je realizovan u okviru druge Umetni~ke naseobine *MOLITVE NA JEZERU* koja je nastala po ideji @ivorada Milanovi}a- Makija, a koju zajedni~ki organizuju Kulturni centar Kru{evac i multimedijalno udru`ewe umetnika ''Car Konstantin'' iz Ni{a, produ`nica udru`enja u Kru{evcu sa Ateqeom - galerijom Maky iz Kru{evca.Песници Драинцу у походе04.08.2010. godine u Trbuwu, kod Blaca, rodnom mestu Radeta Drainca, povodom obele`avawa wegovog ro|endana odr`ana je po prvi put manifestacija *PESNICI DRAINCU U POHODE* koju su zajedni~ki organizovali Kulturni centar Kru{evac i Narodna biblioteka *Raka Drainac* iz Blaca. U Trbuwu su govorili: Prof. Dr Tiodor Rosi}, Prof. Dr Milisav Savi}, Prof. Dr Branko Risti}, Qubodrag Obradovi}, Moma Dragi}evi}, Jelena Proti}ć Petronijevi}, Neboj{a Lap~evi}, Mi}a @ivanovi}, Tomislav Simi}, Miroslav Pani} i Vitomir Jovanovi}, a za muzi~ki trenutak pobrinuo se Rade Ko{anin na fruli.20 година СПС


U utorak,13.07.2010. godine, u beloj sali Kulturnog centra Kru{evac, u organizaciji Gradskog odbora SPS-a Kru{evac, odr`ana je sve~ana akademija povodom 20 godina SPS-a.
Na akademiji su govorili Vladimir Tasi} - predsednik gradskog odbora SPS-a Kru{evac, Branko Ru`i} - predsednik izvr{nog odbora SPS-a, Radoica Milosavqevi} - predsednik me|uop{tinskog odbora SPS-a za Rasinski okrug i @ivadin Jovanovi} - predsednik beogradskog foruma za svet ravnopravnih.
U toku programa koji su vodili Jelena \or|evi} i Petronije Peca Radovanovi}, a u kome su nastupili i : Udru`ewe frula{a *Adam Milutinovi}*, hor Bini~ki, solista Radivoje Simi}, pesnik Qubodrag Obradovi}, mlada pijanistkiwa Tamara \ur|evi}, i drugi..., predstvqena je i monografija *SVEDO^ANSTVO ZA ISTINU* autora Vladimira Tasi}a.

Фото: Раде Кошанин, Ранђел Минић, Милорад Мијајловић и Милован Милошевић, на јавном наступу поводом прославе 20 година СПС-а, Крушевац, 13.07.2010.

Одржан 4. Сабор фрулаша у Игрошу


На 4. Сабору фрулаша, који се одржао у лепом шумадијском селу Игрош, општина Брус, чланови Удружења фрулаша "Адам Милутиновић", из Крушевца, постигли су изузетан уметнички успех. У категорији дудучара треће место освојио је Милисав Јовановић, у категорији изворног свирања прво место освојио је Ранђел Минић, у категорији дует фрула прво место освојили Раде Кошанин и Милован Милошевић а у категорији савременог свирања друго место припало је Миловану Милошевићу. Сјајна организација, пажња и гостољубивост домаћина, бројна публика као и велики број младих фрулаша обележили су 4. Сабор фрулаша у Игрошу, док су четворица награђених учесника крушевачког Удружења фрулаша стекла право такмичења у Прислоници, крај Чачка.
Фото: После примљених награда обавезно сликање за успомену, интернет и штампане медије - с лева надесно - Раде Кошанин, Ранђел Минић, Милован Милошевић и Милисав Јовановић, Игрош, 3.07.2010.

Одржан Фрула фест 2010 у Крушевцу

У организацији Удружења фрулаша Србије, Удружења фрулаша "Адам Милутиновић", из Крушевца и Културног центра Крушевац у просторијама биоскопа "Крушевац", у Крушевцу је 25.06.2010. године одржан први међународни фестивал фрулаша под називом "Фрула фест 2010". Аутор фестивала "Фрула фест 2010" је Раде Кошанин, а на овој јединственој манифестацији такмичења академских и самоуких свирача учествовало је укупно 10 фрулаша и кавалиста из Румуније, Бугарске, Македоније, Републике Српске, Босне и Херцеговине и Србије. Све такмичаре на фестивалу је пратио Велики Народни оркестар из Краљева, под уметничким руководством Александра Софронијевића. Мајсторије инструменталних солиста оцењивао је стручни жири у саставу: Горан Арсић, председник жирија и професор хармонике у средњој музичкој школи "Стеван Христић", у Крушевцу; доцент народне музике Митко Димитров и професор на катедри Музика, одсек за народне музичке инструменте, Универзитета у Великом Трнову, Бугарска; Раде Кошанин, вишеструки победник на многим такмичењима фрулаша у Србији и председник Удружења фрулаша Србије. Према оцени стручног жирија треће место припало је Стефану Печикамакову, кавалисти из Бугарске, друго место освојио је Милош Томић, фрулаш из Србије а најбољи инструменталиста и уједно и победник фестивала "Фрула фест 2010" у Крушевцу је Јордан Митев, кавалиста из Македоније.
Фото: Учесници фестивала на пријему код градских челника града Крушевца; чувена Мозаик сала у згради града Крушевца, Крушевац, 25.06.2010.

Пастирски дани, Липе 2010

Сложни и вредни мештани села Липе, надомак Смедерева, били су одлични домаћини и још бољи организатори треће по реду манифестације "Пастирски дани 2010". Наступила су бројна културно уметничка друштва, бирана мис чобаница и наступили одабрани мајстори фрулашког музицирања. Према оцени организатора титулу најбољег фрулаша на Пастирским данима 2010 понео је и заслужио Раде Кошанин, председник Удружења фрулаша "Адам Милутиновић", из Крушевца, друго место припало је ретко виђеном дудучару и фрулашу Милисаву Јовановићу, из Бруса, а треће место припало је једнако добром солисти Срђану Петровићу, фрулашу из Смедерева.
Фото: Награђени фрулаши на "Пастирским данима 2010" - с лева надесно: Срђан Петkовић, Раде Кошанин, Милован Милошевић, Милисав Јовановић и Милослав Милосављевић, Липе, 29.05.2010.

Прва пастирска фрула Србије 2010

Село Јагњило, код Младеновца, било је домаћин фрулашима крушевачког Удружења фрулаша "Адам Милутиновић" који су 28.05.2010. године наступили на такмичењу фрулаша под називом Прва пстирска фрула 2010. Прво место освојио је Иван томић а друго место Раде Кошанин.
Фото: Велики пријатељ фруле Мирослав Тодосијевић-Кевић (други с лева) са фрулашима Удружења фрулаша из Крушевца, Јaгњило, 28.05.2010.

Фрулаши на концерту КУД-а "14.октобар", Крушевац

Ове године први пут је успостављена уметничка сарадња између крушевачких уметничких организација Удружења фрулаша "Адам Милутиновић" и КУД-а "14.октобар". Квинтет фрулаша у саставу Милован Милошевић, Слободан Цакић, Милорад Мијајловић, Раде Кошанин и Ранђел Минић позвао је уметнички руководиоц ансамбла Драган Николић да буду гости на њиховом годишњем концерту, а који је одржан у препуној сали крушевачког позоришта, 19.05.2010. године. Фрулаши су се одазвали и у петоминутном уметничком наступу задивили како све чланове КУД-а тако и бројну и верну публику најбољег фолклорног ансамбла у крушевачком крају.

Речју и фрулом до носталгије
Самоуки фрулаш Раде Кошанин редован је и радо виђени гост песничких вечери Културног центра у Крушевцу, а посебно уметничко поверење задобио је код познатог крушевачког песника и директора КЦК Љубодрага Обрадовића. Шеста по реду песничка манифестација "Носталгија" дело је ауторке Данице Гвозденовић и одржана је у КЦК, посвећена некада Дану младости 25. мају. Пребирајући по фрули Раде Кошанин је помогао песницима и посетиоцима вечери да на трен дохвате носталгију прошлости, младости и љубави ... "Поред континуираног неговања изворних музичких вредности српског културног наслеђа у виду народних песама и кола већ дуже време су ме крушеваки песници "преокренули"на музику друге врсте а то је значило да се хтео ја или не активно и заједно са њима укључујем у савремене културне токове песничког стваралаштва. То је мени нов музички изазов и пријатна обавеза да жељу песничких стваралаца док су заносу казивања својих умотворина њихов јавни наступ и песнички доживљај учиним лепшим и пријатнијим за посетиоце" - каже Раде Кошанин.
Фото: Клуб Културног центра Крушевац, 25.05.2010.

Фрулаши на сеоској слави у Орашју

Колачар Иван Јовановић са супругом Снежаном радо се сликао са народним свирачима из крушевачког краја.

Црква Светог Јована Крститеља је некадашња задужбина краља Милутина, а 23.05.2010. године је била место окупљања и прославе сеоске славе - заветине у Орашју.

Фрулаши крушевачког краја су једва дочекали да се сликају испред познате светиње у Орашју и места где су тог кишовитог мајског дана још једном дали свој допринос неговању и афирмацији народног музичког стваралаштва у Србији.

На позив колачара Ивана Јовановића чланови крушевачког Удружења фрулаша "Адам Милутиновић" били су радо виђени гости на богомољи у Орашју. Народна кола и песме"Дај дигу", "Танкосава" , "Марамица од бела фулара", "Обраше се виногради"и друге песме у њиховој обради биле су пријатно изненађење за мештане Орашја и госте сеоске славе. Уз звуке фрула крушевачких народних свирача прво се разиграло народно коло испред цркве Светог Јована Крститеља, а фрулашка рапсодија се наставила за сво време похода литије главном улицом Орашја. Литија је ишла кроз село, обишла 4 записа, а онда се у центру села засвирало и заиграло заједно са члановима сеоског КУД-а "Вук Караџић", из Орашја.
Фото: Крушевачки фрулаши на богомољи у Орашју, Орашје, 23.05.2010.

Први мај - Крушевац 2010

Квартет фрулаша је одушевио крушевачку публику препуног градског трга - на сцени Милован Милошевић, Ранђел Минић, Милорад Мијајловић и Раде Кошанин, изводе потпури народних мелодија из СрбијеМиленко Михајловић, председник Самосталног синдиката за Расински округ помно прати учеснике прославе Првог маја у Крушевцу

Милован Милошевић са старим познаником и колегом из КУД "14.октобар", из Крушевца

За успомену испред споменика косовским јунацима у Крушевцу - квартет фрулаша Удружења фрулаша "Адам Милутиновић", из Крушевца


"Да наздравимо и живели пред наступ на сцени градског трга" - искусни фрулаши кобајаги да разбију трему соком и кафом

Данка "никако да пусти" супруга Радета Кошанина па и на слици мора да је уз њега

Разговор после наступа - честитке и пружене руке познаника знак су да је извођачки наступ био добар
Мало пробе пред наступ није на одмет

Фрулаши са председником Самосталног синдиката Расинског округа Миленком Михајловићем
Све фотографије: Градски трг, Крушевац, 30.04.2010.