20 година СПС


U utorak,13.07.2010. godine, u beloj sali Kulturnog centra Kru{evac, u organizaciji Gradskog odbora SPS-a Kru{evac, odr`ana je sve~ana akademija povodom 20 godina SPS-a.
Na akademiji su govorili Vladimir Tasi} - predsednik gradskog odbora SPS-a Kru{evac, Branko Ru`i} - predsednik izvr{nog odbora SPS-a, Radoica Milosavqevi} - predsednik me|uop{tinskog odbora SPS-a za Rasinski okrug i @ivadin Jovanovi} - predsednik beogradskog foruma za svet ravnopravnih.
U toku programa koji su vodili Jelena \or|evi} i Petronije Peca Radovanovi}, a u kome su nastupili i : Udru`ewe frula{a *Adam Milutinovi}*, hor Bini~ki, solista Radivoje Simi}, pesnik Qubodrag Obradovi}, mlada pijanistkiwa Tamara \ur|evi}, i drugi..., predstvqena je i monografija *SVEDO^ANSTVO ZA ISTINU* autora Vladimira Tasi}a.

Фото: Раде Кошанин, Ранђел Минић, Милорад Мијајловић и Милован Милошевић, на јавном наступу поводом прославе 20 година СПС-а, Крушевац, 13.07.2010.

Одржан 4. Сабор фрулаша у Игрошу


На 4. Сабору фрулаша, који се одржао у лепом шумадијском селу Игрош, општина Брус, чланови Удружења фрулаша "Адам Милутиновић", из Крушевца, постигли су изузетан уметнички успех. У категорији дудучара треће место освојио је Милисав Јовановић, у категорији изворног свирања прво место освојио је Ранђел Минић, у категорији дует фрула прво место освојили Раде Кошанин и Милован Милошевић а у категорији савременог свирања друго место припало је Миловану Милошевићу. Сјајна организација, пажња и гостољубивост домаћина, бројна публика као и велики број младих фрулаша обележили су 4. Сабор фрулаша у Игрошу, док су четворица награђених учесника крушевачког Удружења фрулаша стекла право такмичења у Прислоници, крај Чачка.
Фото: После примљених награда обавезно сликање за успомену, интернет и штампане медије - с лева надесно - Раде Кошанин, Ранђел Минић, Милован Милошевић и Милисав Јовановић, Игрош, 3.07.2010.