Песници Драинцу у походе04.08.2010. godine u Trbuwu, kod Blaca, rodnom mestu Radeta Drainca, povodom obele`avawa wegovog ro|endana odr`ana je po prvi put manifestacija *PESNICI DRAINCU U POHODE* koju su zajedni~ki organizovali Kulturni centar Kru{evac i Narodna biblioteka *Raka Drainac* iz Blaca. U Trbuwu su govorili: Prof. Dr Tiodor Rosi}, Prof. Dr Milisav Savi}, Prof. Dr Branko Risti}, Qubodrag Obradovi}, Moma Dragi}evi}, Jelena Proti}ć Petronijevi}, Neboj{a Lap~evi}, Mi}a @ivanovi}, Tomislav Simi}, Miroslav Pani} i Vitomir Jovanovi}, a za muzi~ki trenutak pobrinuo se Rade Ko{anin na fruli.Нема коментара: