Саборско посело у Тополи

Фрулаши са познатом певачицом народне музике Вером Матовић


Народни свирачи крушевачког Удружења фрулаша имали су част да свирком отворе и затворе 37. Саборско посело у Тополи

Успомена са учесницима Саборског посела

Град Крушевац се побринуо да народни уметници крушевачког краја имају удобан превоз до Тополе

Фото: Чланови Удружења фрулаша "Адам Милутиновић" на Саборском поселу у Тополи, Топола, 9.10.2009. године

Нема коментара: